Sarva Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

 

Sarva Coaching

Zuidlaarderveen

www.sarvacoaching.nl

info@titiahuisman.nl

06-51931472

Kvk: 64550281

 

Persoonsgegevens

Sarva Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van diensten of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die worden verwerkt:

Voor- en achternaam, c.q. bedrijfsnaam

Emailadres

Telefoonnummer

(Factuur) Adres

Geboortedatum

Eventueel verdere door u gegeven informatie

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

Sarva Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gegevens van (toekomstige) deelnemers aan lessen van Sarva Coaching.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Het wordt ouders dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan mogelijk worden voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Sarva Coaching zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@titiahuisman.nl. De desbetreffende gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Doel en op basis van welke grondslag

Sarva Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U de mogelijkheid te geven een vraag te stellen via een contactformulier op de website

U de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan begeleidingsgesprekken

U heeft de mogelijkheid om een informatie te ontvangen voor één (of meerdere) afgenomen dienst(en)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sarva Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijk handelen aan te pas komt. Sarva Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Webhosting Vimexx.nl

Microsoft Windows (10)

Office 365

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sarva Coaching bewaart persoonsgegevens zolang er gebruik gemaakt wordt van de geboden diensten en wettelijk verplicht wordt gesteld. Er wordt gewerkt met de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens contactformulier:                                       naam, email

Bewaartermijn:                                                                               7 jaar, conform regels belastingdienst

Reden:                                                                                               de Belastingdienst wenst dat bedrijven            

                                                                                                            emailverkeer 7 jaar bewaren 

                                                            

Persoonsgegevens deelname lessen:                                      naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum

Bewaartermijn:                                                                              7 jaar, conform regels belastingdienst

Reden:                                                                                              de Belastingdienst wenst dat bedrijven persoonsgegevens 7                                                                                                              jaar bewaren

 

Persoonsgegevens facturatie:                                                   naam, email, factuurgegevens, telefoonnummer

Bewaartermijn:                                                                             7 jaar, conform regels belastingdienst

Reden:                                                                                             de Belastingdienst wenst dat bedrijven factureringsdata 

                                                                                                          7 jaar bewaren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sarva Coaching deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Mocht het delen van persoonsgegevens toch nodig zijn, dan vindt dit alleen plaats met uw nadrukkelijke toestemming.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Sarva Coaching gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan hierdoor de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Sarva Coaching via info@titiahuisman.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar Sarva Coaching over beschikt – in een digitaal bestand – te versturen naar een door u opgegeven adres.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@titiahuisman.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek ter inzage door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek mee te sturen. Om uw privacy te waarborgen, kunt u uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met cijfers onderaan uw legitimatiebewijs), het nummer van uw legitimatiebewijs en uw Burgerservicenummer (BSN) afdekken. Sarva Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Sarva Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Persoonsgegevens beveiligen

Sarva Coaching neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet correct beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@titiahuisman.nl

Privacy verklaring